✮ Kurs Szybkiego czytania START 10 stycznia 2018 ✮

Już 10 stycznia startują dwie grupy kursu Szybkiego czytania dla dorosłych!

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i środy

 – pierwsza grupa o godz. 16:30-18:30

– druga grupa o godz. 18:30 – 20:30

Cena po dofinansowaniu wynosi 540 zł (dwie raty po 270 zł za miesiąc )

Kurs trwa ok. 2 miesięcy ( 32 h – 16 spotkań). W okresie ferii przewidywana tygodniowa przerwa.

Deklarację uczestnictwa przyjmujemy do 9 stycznia 2018 r.

 

Program Szybkie Czytanie osadzony jest w bardzo szerokim kontekście. Celem jest nie tylko opanowanie przez kursanta szybkiego czytania, ale również umiejętność zaangażowania i wykorzystania jego intelektualnych możliwości do szybszego i bardziej racjonalnego uczenia się. Efektem treningu jest opanowanie przez uczestnika kursu szeregu nawyków, które składają się na naturalny, zintegrowany system uczenia się.

2 miesiące treningu pozwolą Ci nabyć sprawności:

 • szybkiego czytania 4- krotnie zwiększy się Twoje tempo czytania przy zachowaniu zrozumienia i komfortu czytanego tekstu
 • koncentracji z  wykorzystaniem technik pamięciowych w zakresie treningu pamięciowego
 • w notowaniu za pomocą Map Myśli
 • w pracy z tekstem
 • w pracy z systemem powtórkowym
 • w zarządzaniu czasem uczenia się
 • w strategii uczenia się – pod kątem Indywidualnych Wzorców Myślenia
 • rozpoznawania IWM u innych – jak myśli egzaminator autoprezentacji – praca z kamerą (komunikacja werbalna i niewerbalna)
 • pozbywania się stresu przed wystąpieniami i egzaminami
 • postaw asertywnych
 • pracy z zasobami
 • pracy z zasobami w kontekście coachingu i somatoterapi