Bezpłatny projekt szkoleniowy

Nazwa projektu:

Projekt pt. „Kwalifikacje na operatora dronów szansą w rozwijającym się rynku bezzałogowców”.

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 18-29 lat, bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniach (tzw. młodzież NEET) z obszarów: miasto Białystok oraz powiaty białostocki i sokólski.

Pierwszeństwo do udziału w projekcie posiadają osoby:
– niepełnosprawne
– nie posiadające doświadczenia zawodowego
– posiadające niskie kwalifikacje

Formy wsparcia:

1. Poradnictwo zawodowe (8 godz.)
2. Kurs zawodowy, w tym kurs na Operatora Bezzałogowych Statków Powietrznych (80 godz.)
3. Pośrednictwo pracy
4. Staż zawodowy (3 miesiące)

Dodatkowo uczestnicy projektu otrzymają:
– zwrot kosztów dojazdu
– catering
– stypendium stażowe (1280 zł/brutto)

Miejsce realizacji:
Białystok
Telefon do opiekuna projektu:
573 295 670
Weź udział w unijnym kursie zawodowym oraz 3-miesięcznym płatnym stażu (1280 zł brutto miesięcznie).  Wybierz jeden z proponowanych zawodów:
  • projektant stron internetowych (webmaster),
  • grafik komputerowy
  • specjalista ds. kadr i płac,
  • wizażystka/stylistka.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza:

 

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól

6 + 1 = ?