Język angielski „Wolność mówienia” dla pielęgniarek

Projekt skierowany jest do osób przygotowujących się do pracy lub pracujących w opiece medycznej, pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w aspekcie związanym z pracą zawodową.
W ramach szkolenia proponujemy Państwu 160 godzin zajęć, prowadzonych metodą tradycyjną oraz bezpośrednią, uzupełnionych o zagadnienia związane z pielęgniarstwem i terminologią medyczną.
Udział w szkoleniu jest niepowtarzalną szansą na przełamanie bariery językowej.
Oferujemy elastyczny, przyjazny pracy zmianowej grafik zajęć.

Przystępując do szkolenia otrzymają Państwo 60% dofinansowania. Koszt za jedną godzinę zajęć wynosi jedynie 6,00 zł.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Akademii Nauki przy ul. Legionowej 14/16.

Zapisy prowadzone są drogą elektroniczną na adres bialystok@akn.pl . W treści wiadomości prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko, wiek, nr telefonu.

Serdecznie zapraszamy

Zespół Akademii Nauki