Kampanie społeczne prowadzone przez
FUNDACJĘ AKADEMII NAUKI W BIAŁYMSTOKU