Kurs Szybkiego czytania dla dorosłych

Kurs Szybkiego czytania dla dorosłych –  program rozwoju intelektu.

Nauka szybkiego czytania i technik pamięciowych dla dorosłych

Szybkie czytanie to swoista gimnastyka dla mózgu, rodzaj joggingu intelektualnego, który pozwala utrzymać umysł w świetnej formie przez całe życie. Czytanie uruchamia wiele procesów myślowych. Rozbudowuje pamięć, analizę, zdolność koncentracji. Jest to procesem bardzo złożony i wielostronny.

 

Start kursu 2 marca 2020 godz. 17:00-19:40 ( zajęcia w każdy poniedziałek) Kurs trwa ok. 3 miesiące – 12 spotkań.

Cena kursu 790,00 zł. Istnieje możliwość płatności w trzech ratach.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na dole strony.

 

Więcej o kursie przeczytasz poniżej…

Aby pięć razy szybciej czytać, trzeba pięć razy szybciej myśleć i zapamiętywać.

 

Być może dlatego szybkie czytanie znajduje się na drugim miejscu na liście najbardziej pożądanych umiejętności przez pracodawców przy rekrutacji swoich pracowników.

Kurs szybkiego czytania to niekonwencjonalny program edukacyjny zwiększający potencjał umysłowy i intelektualny człowieka. Jest on skierowany do młodzieży i osób dorosłych, a właściwie dla wszystkich którzy chcą poznać sposób inteligentnego czytania. Celem kursu jest nie tylko opanowanie przez uczestników programu szybkiego czytania, ale również umiejętność zaangażowania i wykorzystania swoich intelektualnych możliwości w celu szybszego i bardziej racjonalnego uczenia się.

Na umiejętność szybkiego czytania składa się wiele aspektów pracy naszego umysłu, między innymi dobra koncentracja, pamięć, umiejętność szybkiej analizy i syntezy informacji, zdolność do przyswajania dużej ilości wiedzy w krótkim czasie. Wszystkie te cechy są intensywnie trenowane i rozwijane w czasie kursu. Efektem treningu jest opanowanie przez uczestników szeregu nawyków, które składają się na naturalny, zintegrowany system uczenia się. Proponowany trening bazuje na naturalnym rozwoju drzemiących w każdym człowieku możliwości umysłowych.

W naszym kursie biegłe czytanie osadzone jest w bardzo szerokim kontekście. Program oparty jest na najnowszych zdobyczach psychologii uczenia się. Liczy się w nim nie tylko umysł i intelekt, ale również ciało i emocje. Nie tylko odtwarzanie i zdolność do analizy, ale również twórczość i kreatywność. Ten model nauki niesie dużo odprężenia i zadowolenia.

Na umiejętność biegłego czytania składa się wiele aspektów pracy naszego umysłu, między innymi dobra koncentracja, pamięć, umiejętność szybkiej analizy i syntezy informacji, zdolność do zapamiętywania dużej ilości informacji w krótkim czasie. Wszystkie te aspekty pracy umysłu są intensywnie trenowane i rozwijane w czasie kursu

Program zajęć obejmuje:

 • Techniki szybkiego czytania

Sprawdzenie pamięci i prędkości czytania

Założenia skutecznej i efektywnej pracy

Synchronizacja półkul mózgowych, metodą stosowaną przez NASA

Prawidłowe nawyki czytania

 • Zwiększenie prędkości czytania

Ćwiczenia poprawiające koncentrację

Metody na zwiększenie motywacji i efektywności nauki

Założenia skutecznej i efektywnej pracy na co dzień

Ćwiczenia podnoszące rozumienie tekstu

 • Metody pracy z tekstem

Strategia i celowość czytania

Ćwiczenie EFEKTYWNEGO czytania książek i materiałów

Efektywne notowanie – mapy myśli, technika słów kluczowych

Bieżące zapamiętywanie informacji podczas czytania

 • Wykorzystanie szybkiego czytania na co dzień

Szybkie czytanie na komputerze

Skuteczna nauka, mnemotechniki i techniki pamięciowe

Sprawne korzystanie z notatek

Sposoby wprowadzania zdobytej wiedzy w życie

Szybkie czytanie – czytanie inteligentne

2 miesiące treningu pozwolą Ci nabyć sprawności w:

 • szybkim czytaniu – 4-krotnie (i więcej) zwiększy się Twoje tempo czytania przy zachowaniu zrozumienia i komfortu czytanego tekstu
 • koncentracji z wykorzystaniem technik pamięciowych w zakresie treningu pamięciowego
 • notowaniu za pomocą Map Myśli
 • pracy z tekstem
 • pracy z systemem powtórkowym
 • zarządzaniu czasem uczenia się
 • strategii uczenia się – pod kątem Indywidualnych Wzorców Myślenia
 • rozpoznawania IWM u innych – jak myśli egzaminator autoprezentacji – praca z kamerą (komunikacja werbalna i niewerbalna)
 • pozbywaniu się stresu przed wystąpieniami czy egzaminami
 • postawach asertywnych
 • pracy z zasobami
 • pracy z zasobami w kontekście coachingu

Formularz zgłoszeniowy:

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól

4 + 0 = ?