Uczeń w szkolnej ławce spędza przeciętnie około siedmiu godzin, od poniedziałku do piątku. Po odliczeniu wszystkich przerw, każdego dnia przez sześć godzin realizuje program szkolny pod kierunkiem nauczyciela. Praca w zespole kilkunastoosobowym zawsze wymaga ogromnego nakładu czasu. Nie da się uniknąć konieczności dostosowania toku zajęć do zróżnicowanego tempa pracy wszystkich uczniów. Na pewno nie przesadzę stwierdzeniem, że nauka w polskiej szkole kręci się wokół wystawiania ocen. Odpowiedzi ustne, sprawdziany, kartkówki, poprawy – to wszystko szablonowo nas ocenia i pochłania mnóstwo czasu, cennego czasu, który de facto traci każdy uczeń.

I tu z pomocą przychodzi…

Akademia Efektywnej Nauki – szkoła bez ocen, rozbudzająca pasję i satysfakcję z nauki.

Akademia Efektywnej Nauki to szkoła nastawiona na rozwijanie potencjału, który skrywa się w każdym dziecku, to placówka kształtowania prawidłowych nawyków uczenia się, dzięki którym każde dziecko swój oszczędzony czas wykorzysta na rozwój w różnych dziedzinach, wolontariat czy własne hobby. To szkoła bez ocen, rozbudzająca pasję i satysfakcję z nauki.

Wystarczą tylko dwie godziny dziennie, by Twoje dziecko…

Wystarczą tylko dwie godziny dziennie, by Twoje dziecko…

  • … wyrobiło nawyk prawidłowego uczenia się;
  • … usprawniło jakość czytania – po ulubione książki będzie sięgać z wielką radością, a przede wszystkim z ogromną chęcią! Nad mniej lubianymi nie ponarzeka zbyt długo, bo dzięki szybkiemu czytaniu pochłonie je błyskawicznie;
  • … poznało i z powodzeniem zastosowywało narzędzia i techniki pamięciowe;
  • … poprawiło koncentrację – zagadnienia będą lepiej rozumiane i na dłużej zapamiętane;
  • … nauczyło się posługiwania mapami myśli, bo to dzięki nim podniesie pewność siebie, gdyż bez problemu poradzi sobie z powiększającym się materiałem szkolnym;
  • … eksperymentowało – podsycając tym samym pasję poznania świata i zaciekawienia wiedzą z zakresu chemii, fizyki i biologii;
  • … rozwinęło myślenie twórcze, wielokierunkowe;
  • … radziło sobie z własnymi emocjami, dzięki czemu bez stresu odniesie sukces w szkole;

Jak oceniać bez ocen ?

Jak oceniać bez ocen? W Akademii Nauki jest to możliwe, ponieważ główną zaletą kursów efektywnej nauki jest tzw. ocenianie kształtujące. Jest to ogromna wartość polegająca na stawianiu celów i ich realizację. Trenerzy Akademii Nauki podchodzą do każdego dziecka indywidualnie, nie używają słów „źle” czy „słabo”, które dziecko smutnie odbiera jako „jestem do niczego”, zamiast tego mówią „jeszcze nie..” co oznacza, ze Twoje dziecko musi jeszcze włożyć odrobinę pracy, by osiągnąć to co było zamierzone. Taka ocena nie obniża poczucia wartości ucznia, lecz kieruje jego uwagę na to, co powinien zmienić bądź dodatkowo uczynić, by uzyskać cel. To naprawdę fantastyczny pomysł!

We wrześniu z okazji Dni Otwartych Drzwi 2017 masz okazję poznać te i wiele innych fajnych tajników kursów efektywnej nauki. Przyjdź i dowiedz się więcej o interesujących Cię kursach. Zapisz się na bezpłatne lekcje próbne (klik) i ciesz się swoim małym, wielkim Geniuszem!