20160819_120124Program rozwoju intelektu dla młodzieży w wieku  13 – 16 lat
Podczas trwania programu gimnazjaliści przechodzą zaawansowany trening podnoszący sprawność i jakość czytania oraz trening pamięci. Uczą się koncentracji, twórczego i praktycznego myślenia. Gimnazjaliści odbywają profesjonalne szkolenie z autoprezentacji (mają występy przed kamerą), poznają procedury radzenia sobie ze stresem i złością. Przechodzą trening asertywności, trening docierania do zasobów oraz poznają podstawy osobistego rozwoju.

Najłatwiej i najbardziej efektywnie pozyskuje się informacje dzięki czytaniu. Ważne jest też, aby wiedzieć jak zapamiętać istotne informacje, przetworzyć, a potem zaprezentować innym. Kurs skierowany jest dla tych gimnazjalistów, którzy chcą się rozwijać, zdobywać nowe umiejętności uczenia się i prezentowania swojej wiedzy.

Wielu gimnazjalistów jest sfrustrowanych, niektórych dopada depresja. Nie mogą poradzić sobie z gigantyczną ilością informacji, więc zapisują się na liczne korepetycje. Są jeszcze bardziej zmęczeni, zaniedbują relacje z rówieśnikami i tak błędne koło się zamyka. Czy da się to zmienić?

Poprzez trening szybkiego czytania, technik pamięciowych, twórczego myślenia i koncentracji uczestnicy kursu nabywają umiejętności sprawnego pozyskiwania informacji i budują własną strategie uczenia się. Kursanci przechodzą profesjonalne szkolenie z autoprezentacji, w tym również przed kamerą. Poznają terapeutyczne procedury pracy, tak aby skutecznie przekazać zdobytą wiedzę. Przechodzą również trening asertywności, trening docierania do własnych zasobów oparty na coachingu oraz poznają podstawy osobistego rozwoju. Wszystko to w lekkiej formie gier, zabaw i warsztatów. Jeśli wkładam wiele wysiłku i czasu w naukę, a rezultaty wciąż są marne, może warto zmienić metodę przyswajania informacji? To właśnie jest kluczem do powodzenia.

Program zajęć

    • Szybkie czytanie – czytanie inteligentne.
    • Techniki pamięciowe – poznanie współczesnych metod pamięciowych.
    • Efektywna praca z informacją.
    • Pamięć – prawdy i mity.
    • Uczenie się zintegrowane.
    • Docieranie do zasobów.
    • Relaks.
    • Koncentracja.
    • Eksperymenty naukowe.
    • Rozwój osobisty – podstawy coachingu.
    • Jak uczyć się akceptacji?
    • Kreatywność.
    • Rola muzyki w uczeniu.

Zapisz swoje dziecko już dziś!