c3f935c4-b215-4ef0-8639-3c9b177ed072

Program skierowany jest do dzieci w wieku  8-9 lat
Program jest treningiem rozwoju intelektu i odkrywania zasobów wewnętrznych dziecka. Ma konwencję gry przygodowej,w której dzieci przechodzą misje, zdobywają poziomy rozwoju i doświadczenia, tak jak ma to miejsce w grach komputerowych. Bohaterami natomiast nie są wymyślone postacie, tylko dzieci tworzące grupę. Taka konwencja pozwala zmotywować dzieci do ćwiczeń i treningu.

Kursanci posiadają kartę gry, na której zapisują poziomy zdobytego doświadczenia, aby grupa mogła przejść kolejną misję. Doświadczenia i poziomy rozwoju zdobywają poprzez trening intelektualny – trening szybkiego czytania, ćwiczenia koncentracji, ćwiczenia  z podręcznika, ćwiczenia z kośćmi, techniki pamięciowe, trening domowy, ale też ćwiczenia rozwijające społecznie współpracę w grupie, umiejętność relaksu czy wchodzenia w stan zasobów.

Dzieci nabierają nawyków efektywnego ucznia się – wprowadzamy rytuał treningu intelektualnego. Popularnonaukowe teksty w podręczniku obudowane są wiedzą na temat otaczającego świata oraz doświadczeniami i eksperymentami naukowym i (np. co to jest grawitacja, jak zbudować przepompownię wody, jak zrobić papierowy czajnik,  czy cukier w kostkach może się palić, budowanie łodzi podwodnej….)

Dzieci ćwiczą mind mapping, naukę robienia piktogramów, trenują zapamiętywanie technikami pamięciowymi, które wspomagają naturalne zdolności uczenia się.

Program zawiera różnorodne techniki relaksu ruch rozwijający Weroniki Sherborne, kinezjologia edukacyjna, żonglowanie, elementy karate. Pozwalają one wyrównać potencjał półkul mózgowych, wyciszyć się dziecku czy wprawić organizm w harmonię.