Język angielski dla dzieci w wieku 6-12 lat

Kids English umożliwi dziecku szybką i efektywną naukę języka angielskiego. Kurs obejmie rozwinięcie zdolności komunikacji oraz gruntowne poszerzenie słownictwa. Umożliwi on dziecku szybką i efektywną naukę języka angielskiego. W programie wykorzystujemy nowatorskie ćwiczenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej – ruchów ciała usprawniających pracę umysłu. Uczymy języka komunikatywnie i interaktywnie, nie tylko poprzez książki. Dzięki wielu materiałom dydaktycznym i dodatkowym komponentom zajęć w postaci płyt CD, DVD i video, zapoznajemy kursantów z „żywym” językiem i wprowadzamy ich w kulturę Wielkiej Brytanii oraz Ameryki.
Kurs łączy naukę dwiema metodami – tzw. metoda bezpośrednia i tradycyjna. Zajęcia prowadzone metodą bezpośrednią są wyczekiwane przez dzieci z lekcji na lekcję, bo dzięki niej szybko uczą się porozumiewać w języku angielskim. Wiele radości przysparza im fakt, że w krótkim czasie potrafią rozmawiać w tym języku nie tylko w trakcie lekcji, ale też w różnych sytuacjach poza szkołą. Dużą satysfakcję mogą odczuwać także rodzice, którzy są dumni z tak szybkich postępów swoich pociech.
Podręczniki z serii KIDS to praktyczna nauka języka, która przebiega w sposób naturalny, dostosowany do możliwości poznawczych dziecka. Poprzez szereg prostych pytań i odpowiedzi dzieci uczą się całościowego używania struktur językowych, a duża dynamika zajęć sprawia, ze mali uczniowie szybko nabywają umiejętności rozumienia z kontekstu. Usystematyzowane powtórki i pomoce wizualne ułatwiają utrwalenie zdobytej wiedzy. A wszystko to przeplatane jest odpowiednio dozowanymi grami aktywizującymi i motywującymi, które zapobiegają znużeniu oraz wspomagają zapamiętywanie nowych partii materiału.

Zapisz swoje dziecko już dziś!