Czarodziejska Akademia dla dzieci w wieku 10 – 11 lat 

Sukcesy dziecka w szkole, a potem w życiu dorosłym w dużej mierze będą zależały od umiejętności posługiwania się myśleniem twórczym i praktycznym. W szkole obecnie nie ma wiele przestrzeni na rozwój tego typu myślenia, gdyż nacisk kładziony jest na myślenie analityczno – porównawcze. Na zajęciach dzieci będą rozwijały myślenie twórcze, poprzez pisanie i rysowanie, a wykonywanie eksperymentów naukowych będzie pobudzać u dzieci myślenie praktyczne.

Program koncentruje się na treningu czytania. Trening jest niezbędny do dalszego rozwijania sprawności czytania u dziecka oraz stabilizowania jego możliwości percepcyjnych. W ramach rozwoju intelektu dziecko będzie rozwiązywało zadania i gry wzorowane na profesjonalnych testach na inteligencję. Program obejmuje cały blok zajęć, podczas których dzieci będą uczyły się uwalniać napięcie związane z przeżywaniem stresów szkolnych. Dzięki tym umiejętnościom dziecko zyska możliwość świadomego reagowania na spotykające je w życiu wydarzenia. Wykorzystywane techniki oparte są na somoterapii, treningu zastępowania emocji, rysunku terapeutycznego i bajkoterapii. Potężnym narzędziem jest też drama, która jest symbolicznym odbiciem problemów, z którymi dziecko nie radzi sobie w codziennym życiu. Zajęcia dramowe dają możliwość doświadczenia różnych aspektów siebie poprzez nowe role, np. drobne nieśmiałe dziecko wchodząc w rolę potężnego i groźnego lwa może zacząć wykształcać w sobie poczucie siły, która jest źródłem pewności siebie.

Dzięki zajęciom dzieci osiągają coraz lepszą świadomość swojego sposobu wyrażania siebie, a praca z kamerą daje możliwość obserwacji swoich zachowań i wprowadzania korzystnych zmian. Dlatego też na zajęciach dzieci piszą scenariusze i kręcą filmy.

Zapisz swoje dziecko już dziś!