motywowanie-dziecka-do-naukiDla jednych zmora, dla innych niekończąca się fascynująca przygoda. Niewątpliwie obecna w życiu każdego człowieka – matematyka. To nie sztuka tajemna, to nie żadne czary mary, to po prostu logika! Umysł człowieka jest ze swej natury matematyczny. Przez to stwierdzenie rozumiemy zdolność do logicznego myślenia, jak również umiejętność szacowania i klasyfikowania. I chociaż nie zawsze jesteśmy tego świadomi to każdy nasz ruch wymaga kalkulacji, dokładnego myślenia i precyzji. Codziennie wykonujemy zadania do których używamy logicznego myślenia. Mózg człowieka od urodzenia jest wyposażony w połączenia neuronowe służące kategoryzacji świata pod kątem ilości. Posiada więc wszystkie niezbędne narzędzia, których wymaga nauka matematyki. Zdolny jest ten, kto wytrwale szuka rozwiązań metodą prób i błędów, rzadko się poddaje, ciągle chce chłonąć nowe wiadomości, szuka odpowiedzi, eksperymentuje.

Znane są badania przeprowadzone w polskich placówkach oświatowych, które wykazały, że aż połowa dzieci zanim rozpocznie naukę w szkole podstawowej przejawia wybitne uzdolnienia matematyczne, charakteryzuje się zadziwiającą łatwością nabywania wiadomości i umiejętności matematycznych. Niestety po około 8 miesiącach nauki szkolnej już tylko co ósmy uczeń określony jest jako zdolny pod kątem matematycznego ukierunkowania umysłu. To aż niewiarygodne, że pozostałe dzieci przestają okazywać swoje uzdolnienia w tym kierunku. Jednak nie możemy pozwolić, by wyniki naszych dzieci zależały tylko od dobrego nauczyciela czy dobrej szkoły.

Obok dyscypliny i wysiłku leży ciekawość, jako jeden z podstawowych składników intelektualnego sukcesu dziecka. Od tego na ile Twoje dziecko będzie zaciekawione światem zależy jego rozwój. Pozwól mu więc myśleć samodzielnie. Dzięki temu rozwinie umiejętność dedukcji, przewidywania i szukania rozwiązań.

Nie zawsze lubiana przez dorosłych, dla dzieci jest polem dla wyobraźni, wyzwaniem dla ruchliwego, szukającego pożywki umysłu. Nauka matematyki to dla nich świat gier, łamigłówek, zagadek i świetnej zabawy, poprzez którą zaspokajają swoją naturalną potrzebę poznawania otaczającego świata.

Chcesz by Twoje dziecko było mistrzem matematyki? Pokaż mu więc, że matematyka to nie wkuwanie na pamięć tabliczki mnożenia, którą rodzic pamięta jeszcze jako niemiły obowiązek, lecz wyjaśnij, że matematyką można się bawić.

Akademia Nauki wprowadziła dwa lata temu do swojej oferty edukacyjnej kurs Mistrzowie Matematyki, którego celem jest wykształcenie wyobraźni i intuicji matematycznej dzieci szkolnych. Poprzez zajęcia dzieci rozwijają zainteresowania matematyczne, które wyzwalają ogromną radość z rozwiązań i podnoszą wiarę w siebie.

Metoda Math Circle, która została wprowadzona jako element programu, daje wspaniałe wyniki. Dzięki niej kursanci uczą się nieschematycznego myślenia. Trenerzy pokazują, że matematyka nie musi być nudna i trudna. Operacje matematyczne nie stanowią celu same w sobie, są jedynie narzędziem pomocnym w rozwiązaniu zadań. Twoje dziecko i Ty możecie wspólnie przekonać się, jak świetną zabawą i pożyteczną nauką są kursy Akademii Nauki.

Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w lekcji pokazowej wypełnij formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej.

Formularz zgłoszeniowy


Lekcja pokazowa Mistrzowie Matematyki - proszę o uzupełnienie wszystkich danych

1 + 2 = ?