ksiazki-liceum-980x511Kurs Szybkiego czytania dla młodzieży, licealistów, studentów – program rozwoju intelektu.

Program Szybkie Czytanie osadzony jest w bardzo szerokim kontekście. Celem jest nie tylko opanowanie przez kursanta szybkiego czytania, ale również umiejętność zaangażowania i wykorzystania jego intelektualnych możliwości do szybszego i bardziej racjonalnego uczenia się. Efektem treningu jest opanowanie przez uczestnika kursu szeregu nawyków, które składają się na naturalny, zintegrowany system uczenia się.

Kurs Szybkiego czytania to niekonwencjonalny program edukacyjny zwiększający potencjał umysłowy i intelektualny człowieka. Główny cel, który realizujemy podczas kursu to opanowanie techniki biegłego czytania oraz wykształcenie umiejętności zaangażowania własnych intelektualnych zasobów i możliwości do skuteczniejszego i bardziej racjonalnego uczenia się. Efektem treningu jest opanowanie zintegrowanego system uczenia się.

W naszym kursie biegłe czytanie osadzone jest w bardzo szerokim kontekście. Program oparty jest na najnowszych zdobyczach psychologii uczenia się. Liczy się w nim nie tylko umysł i intelekt, ale również ciało i emocje. Nie tylko odtwarzanie i zdolność do analizy, ale również twórczość i kreatywność. Ten model nauki niesie dużo odprężenia i zadowolenia. Na umiejętność biegłego czytania składa się wiele aspektów pracy naszego umysłu, między innymi dobra koncentracja, pamięć, umiejętność szybkiej analizy i syntezy informacji, zdolność do zapamiętywania dużej ilości informacji w krótkim czasie. Wszystkie te aspekty pracy umysłu są intensywnie trenowane i rozwijane w czasie kursu

2 miesiące treningu pozwolą Ci nabyć sprawności w:

 • szybkim czytaniu – 4-krotnie (i więcej) zwiększy się Twoje tempo czytania przy zachowaniu zrozumienia i komfortu czytanego tekstu
 • koncentracji z wykorzystaniem technik pamięciowych w zakresie treningu pamięciowego
 • notowaniu za pomocą Map Myśli
 • pracy z tekstem
 • pracy z systemem powtórkowym
 • zarządzaniu czasem uczenia się
 • strategii uczenia się – pod kątem Indywidualnych Wzorców Myślenia
 • rozpoznawania IWM u innych – jak myśli egzaminator autoprezentacji – praca z kamerą (komunikacja werbalna i niewerbalna)
 • pozbywaniu się stresu przed wystąpieniami i egzaminami
 • postawach asertywnych
 • pracy z zasobami
 • pracy z zasobami w kontekście coachingu

Program obejmuje:

I.Wytrenowanie umiejętności zintegrowanego uczenia się:

 1. osiąganie optymalnego stanu do uczenia się
 • techniki łagodzenia stresu
 • techniki koncentracji
 • jogging umysłu – rozgrzewka mentalna podnosząca kreatywność i zdolności umysłowe

2.czytanie zintegrowane

3.graficzna obróbka przeczytanych informacji

 • piktogramy
 • mapy myśli

4.strategie uczenia się

5.trening pamięci i technik pamięciowych

 • metoda mnicha
 • łańcuchowa metoda zapamiętywania
 • zakładki osobiste
 • metoda słów zastępczych
 • główny system pamięciowy

II. Opanowanie wiedzy dotyczącej psychologii uczenia się:

 • rola relaksu
 • przyswajanie informacji przez mózg (łącznie z obszarami nieświadomymi)
 • dezorientacja i zagubienie występujące podczas uczenia się
 • teoria pamięci
 • wzorce myślenia
 • konstruowanie obrazów
 • zasady neurolingwistycznego programowania
 • przyspieszona nauka
 • strategie porażki
 • muzyka barokowa

  III.Nabycie świadomości siebie i swojego stylu uczenia się (testy psychologiczne):

 • test na półkulowość
 • test określający wzorzec myślenia

  IV.Opanowanie podstaw autoprezentacji:

 1. komunikacja werbalna i niewerbalna
 2. przygotowanie wystąpienia
 3. trening autoprezentacji przed grupą (zajęcia z kamerą )
 4. pozbywanie się stresu przed wystąpieniami

V.Świadomość własnych zasobów (osobistej niepowtarzalności)

 1. czytanie metaforycznych opowiadań i bajek
 2. eksperymenty filozoficzne
 3. procesy psychologiczne
 • uzupełnianie zasobów wg Diltsa
 • zgodność neurologiczna wg Diltsa
 • wychodzenia z roli ofiary podczas egzaminów i sprawdzianów

Zapisz się już dziś!