ksiazki-liceum-980x511Kurs szybkiego czytania i technik rozwoju osobistego dla licealistów i studentów

Program Szybkie Czytanie osadzony jest w bardzo szerokim kontekście. Celem jest nie tylko opanowanie przez kursanta szybkiego czytania, ale również umiejętność zaangażowania i wykorzystania jego intelektualnych możliwości do szybszego i bardziej racjonalnego uczenia się. Efektem treningu jest opanowanie przez uczestnika kursu szeregu nawyków, które składają się na naturalny, zintegrowany system uczenia się.

2 miesiące treningu pozwolą Ci nabyć sprawności:

  • szybkiego czytania – 4-krotnie zwiększy się Twoje tempo czytania przy zachowaniu zrozumienia i komfortu czytanego tekstu
  • koncentracji z wykorzystaniem technik pamięciowych w zakresie treningu pamięciowego
  • w notowaniu za pomocą Map Myśli
  • w pracy z tekstem
  • w pracy z systemem powtórkowym
  • w zarządzaniu czasem uczenia się
  • w strategii uczenia się – pod kątem Indywidualnych Wzorców Myślenia
  • rozpoznawania IWM u innych – jak myśli egzaminator autoprezentacji – praca z kamerą (komunikacja werbalna i niewerbalna)
  • pozbywania się stresu przed wystąpieniami i egzaminami
  • postaw asertywnych
  • pracy z zasobami
  • pracy z zasobami w kontekście coachingu i somatoterapi

Zapisz się już dziś!