teens englishJęzyk angielski dla młodzieży w wieku 13-16 lat
To oferta dla kursantów myślących już o egzaminach do szkół średnich. Gwarantuje naukę języka angielskiego na poziomie wykraczającym poza standardowy program szkolny. Obejmuje rozwinięcie zdolności aktywnej komunikacji oraz wzbogacenie zasobu słownictwa.
Szybka, efektywna nauka porozumiewania się w języku angielskim tzw. metodą bezpośrednią. Kurs obejmuje dużą ilość słownictwa i struktur językowych w praktyce, przełamanie bariery językowej w swobodnym posługiwaniu się językiem oraz doskonalenie języka w zakresie czterech umiejętności językowych: słuchania, czytania, pisania oraz mówienia.
Kurs integruje dwie metody nauczania: bezpośrednią tzw. Direct Metod oraz standardową metodę opartą na pracy z podręcznikiem. Adresowany jest do młodzieży w wieku 13-16 lat, stworzony po licznych namowach ze strony samych kursantów chcących kontynuować naukę naszą metodą. Kursant pogłębia wiedzę ze wszystkich zakresów tematycznych, opanowuje gramatykę, słownictwo oraz uczy się kultury danego obszaru językowego, jest okresowo sprawdzany z dokonanego postępu w nauce poprzez rozwiązywanie testów formą przypominających testy państwowe kończące gimnazjum.

Na zajęciach lektor używa głównie języka angielskiego, dzięki czemu Kursanci poznają nie tylko język, ale także kulturę Wielkiej Brytanii i innych krajów anglojęzycznych. Kursant pogłębia wiedzę ze wszystkich zakresów tematycznych, opanowuje gramatykę, słownictwo oraz uczy się kultury danego obszaru językowego. Kameralne grupy pozwalają na ciekawe zróżnicowanie zajęć oraz, co za tym idzie, osiąganie optymalnych rezultatów w komunikatywnej nauce języka.

W programie zajęć konwersatoryjnych, czyli metodą Direct English, kursant doskonali umiejętności komunikatywne w zakresie:

  • Uzyskania i udzielenia informacji, zapytania o wybraną rzecz.
  • Szczegółowego opisania danego wydarzenia, osoby, budynku, miejsca, obcego kraju.
  • Zapytania, potwierdzenia, zaprzeczenia lub sprostowania danej informacji.
  • Wytłumaczenia danego zjawiska.
  • Opowiedzenia o swoich codziennych obowiązkach oraz o swoim hobby, muzyce, kulturze czy sztuce.