20160819_115954Uczeń z charakterem to specjalnie opracowany trening kształtowania prawidłowych nawyków uczenia się. Usprawnienie jakości czytania i odbioru czytanego tekstu. Trenowanie pamięci i koncentracji. Nauka notowania, dzięki której czytane zagadnienia będą lepiej rozumiane i na dłużej zapamiętane. Stymulowanie myślenia wielokierunkowego, twórczego. Radzenie sobie ze stresem.

Zapisz swoje dziecko już dziś!