Akademia Nauki w Białymstoku to miejsce rozwoju intelektu i nauki języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W każdym człowieku rozwijamy ukryty potencjał i pielęgnujemy wrodzony talent. Jesteśmy pasjonatami nowoczesnych programów edukacyjnych podnoszących sprawność czytania, zapamiętywania, umiejętności matematycznych, a także skutecznych metod uczenia się języka angielskiego.

Prowadzimy wiele kampanii społecznych z zakresu rozwijania potencjału i intelektualnego i osobistego.

Od 1998 roku dostarczamy najwyższej jakości usług szkoleniowych. Stopniowo dysponując potrzebnym kapitałem środków, wiedzy i specjalistów wprowadziliśmy bogatą gamę szkoleń dotyczącą zarówno metod nauki języka angielskiego jak i kursów związanych z nowoczesnymi technikami uczenia się. Specjalizujemy się w kursach rozwoju intelektu dla dzieci już od 3 roku życia, młodzieży oraz dorosłych.

Misją Akademii jest propagowanie stylu naturalnego uczenia się, który niesie zadowolenie i poczucie pewności siebie. Pragniemy, aby każdy mógł uczyć się bez wysiłku. Jesteśmy przekonani, że poprzez docieranie do wewnętrznych zasobów i odkrywanie mocnych stron, można uczyć się w atmosferze odprężenia i radości. Nasze programy oparte są na najnowszych zdobyczach psychologii uczenia się oraz na głębokim szacunku dla możliwości twórczych każdego człowieka. Swoją misję realizujemy nie tylko poprzez kursy i szkolenia komercyjne, ale również jesteśmy zaangażowani w programy Fundacji Akademii Nauki tj. Akademia Nauczyciela, Akademia Rodzica.

Najwyższą jakość zajęć gwarantujemy poprzez:

  • przemyślane i sprawdzone programy nauczania
  • wykwalifikowanych trenerów i lektorów
  • oryginalne materiały Akademii Nauki
  • stałe wsparcie metodyków

  • Kursy rozwoju intelektu

Wyzwalamy naturalny potencjał, dajemy narzędzia do doskonałego funkcjonowania w szkole, pracy czy społeczeństwie. Uczymy jak się uczyć.

> Wiek 3-6 lat

Mały Odkrywca – program, który bawi i uczy, zapewnia dużo ruchu i zabaw dzięki którym dziecko poznaje znaczenie wyrazów tworząc podstawy do nauki czytania. Wprawia się w pisaniu, rozwija twórczość, spostrzegawczość i wyobraźnię,a już po roku czyta proste książeczki.

Każdy program dobrany jest do wieku i umiejętności dziecka. Dla pierwszoklasistów dobierzemy kurs, który łączy metody pracy szkolnej z przedszkolną, dzięki czemu pomagamy dziecku łagodnie wejść w rytm wymagań, które stoją przed nim w nowym środowisku szkolnym.

> Wiek 7-12

Mądre Dziecko – program fabularny stworzony na potrzeby dziecka i rodzica w szkole podstawowej – usamodzielnia dzieci w uczeniu się, pozwala na osiągniecie stanu, w którym dziecko lepiej radzi sobie w szkole: ma dobre oceny, uczy się bez lęku i nabiera pewności siebie.

Podczas kursu dziecko podnosi sprawność czytania na bardzo wysokim poziomie.Rozwija wyobraźnię, twórcze myślenie, zdolność koncentracji i zapamiętywania. Poznaje techniki, które pomagają w opanowaniu powiększającego się materiału szkolnego. Dzięki temu zaoszczędza wiele cennego czasu na rozwijanie swojej pasji.

Mistrzowie Matematyki – to program pomagający dziecku rozwiązywać problemy związane z matematyką. Kurs porządkuje podstawy i zasady matematyczne, rozwija precyzję, wzmacnia koncentrację i uczy samodzielności myślenia.

Dziecko poznaje niebanalne sposoby rozwiązywania zadań, sposoby zapamiętywania wzorów i reguł, a co najważniejsze, zaczyna wierzyć, że nauka matematyki wcale nie musi być trudna!

> Wiek 13-16

Uczeń z klasą – kurs pomaga w budowaniu własnego wizerunku, radzeniu sobie ze stresem, lękiem czy złością. Pozwala nabyć umiejętności sprawnego pozyskiwania informacji, takich jak szybkie czytanie, techniki pamięciowe, twórcze myślenie i koncentracja.

Kurs wyposaża w konkretne narzędzia, techniki i wiedzę. Doskonale przygotowuje do egzaminów i nauki w szkole średniej.

> Młodzież i Dorośli

Szybkie czytanie – Kwantowy umysł – kurs szybkiego czytania i technik pamięciowych. To swoista gimnastyka dla mózgu, rodzaj joggingu intelektualnego, który pozwala utrzymać umysł w świetnej formie przez całe życie. Program uruchamia wiele procesów myślowych, rozbudowuje pamięć, analizę, zdolność koncentracji.

Kiedy najlepiej rozpocząć kurs dla dorosłych?

Możesz wysłać zgłoszenie w każdej chwili, jeśli kurs dla dorosłych będzie startował w najbliższym czasie otrzymasz informację.

Kurs dla Twojego dziecka ?

Dziecko może dołączyć do nas w każdej chwili, jednak cykl zajęć rozpoczyna się od października i trwa do czerwca. Nasze doświadczenie mówi, że najlepsze efekty osiągają dzieci, które uczęszczają na zajęcia w pełnym cyklu kursu, czyli w dwóch semestrach szkolnym, równolegle do szkoły publicznej.

Jak to działa?

Ankiety przeprowadzane wśród kursantów dorosłych uczestniczących na zajęciach, jak również opinie rodziców dzieci, pokazują, że 97 % z nich jest usatysfakcjonowanych z efektów naszych zajęć.

  • Kursanci chwalą wzrost tempa przetwarzania informacji aż do 5 – krotności oraz jego 99% zrozumienie. Nasi wybitni kursanci doszli również do czytania fotograficznego, z czego jesteśmy dumni również i my.
  • Natomiast rodzice dzieci uczestniczących w naszym cyklu widzą pozytywne efekty swojego dziecka związane z czytaniem, pamięcią, czy koncentracją. Potwierdzają, że ich dzieci osiągają lepsze wyniki w nauce, pokonują swoje słabości i nabierają pewności siebie.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, wynoszą z nich dużą wiedzę poznawczą z wielu różnych dziedzin nauki wykraczających edukację szkoły publicznej oraz poznają nieznane dotąd sposoby i techniki zapamiętywania czy koncentracji, pomocnych w codziennym życiu.

Dlaczego teraz warto się zapisać?

Rozwój w siebie to najlepsza inwestycja.

Warto zadbać również o potencjał swojej pociechy, im szybciej nauczy się „jak się uczyć”, tym będzie miało łatwiejszą drogę w przyszłości.

 

  • Kursy języka angielskiego

> Wiek 3-6

Wow English – licencjonowana metoda Wow, to zajęcia bogate w ruch, muzykę i zabawę, dzięki którym dziecko nabywa umiejętności językowych. Szybko osłuchuje się z angielskim akcentem, uczy się nowych słówek, naśladuje wymowę wyrazów. Metoda wykorzystuje naturalne predyspozycje dziecka do przyswajania i zapamiętywania.

> Wiek 7-12

Kids English – to połączenie metody tradycyjnej, w oparciu o podręcznik z metodą bezpośrednią, opartą na konwersacjach, dzięki której dziecko błyskawiczne reaguje na bodźce językowe, bez problemu opanowuje nowe słownictwo i sprawnie operuje językiem na poziomie skomplikowanych struktur językowych. Największą korzyścią tej metody jest to, że dzieci mówią pełnymi zdaniami w języku obcym już po kilku spotkaniach.

> Wiek 13-15

Teens English – to nacisk na szybką i efektywną naukę, doskonalenie języka angielskiego w zakresie najważniejszych umiejętności: słuchania, czytania, pisania i mówienia. Metoda pokonuje barierę w mówieniu i wyrabia nawyk swobodnej komunikacji w języku obcym. Uczy jak w praktyczny sposób wykorzystywać zdobytą wiedzę.

> Wiek 16-19

Be happy – kurs językowy na różnych poziomach zaawansowania przygotowujący do zdania egzaminu maturalnego oraz certyfikowanego egzaminem TOEIC. To skuteczne przygotowanie do matury ustnej i pisemnej, bez stresu i pośpiechu.

>Dorośli

English Evenings – to przyjemna, wygodna nauka języka angielskiego z podniesionym komfortem uczenia się, dzięki wygodnemu wnętrzu niestandardowej sali. Kurs który, już po kilku pierwszych zajęciach przełamuje barierę w mówieniu, wykształca zdolność myślenia w języku angielskim i wyrabia nawyk swobodnej komunikacji. Unowocześniona forma nauki i kameralne grupy, to idealny pomysł na English evenings.

Wolność mówienia – z dofinansowaniem – licencjonowana metoda Direct Method, kurs który kładzie nacisk na konwersacje, czyli komunikowanie się w języku angielskim. Główne założenia metody to: mówienie, rozumienie ze słuchu i pokonanie bariery w komunikacji.

Po 15 latach doświadczenia wiemy, że każdy jest w stanie osiągnąć wysoki poziom językowy. Trzeba tylko podążać zaplanowaną ścieżką, która zagwarantuje, że:

➡ będziemy swobodnie komunikować się w języku obcym w każdej sytuacji

➡ zdamy dobrze wszystkie egzaminy bez większego stresu i wysiłku (dostaniemy się do dobrego liceum, na studia)

➡ zdobędziemy wyróżniające kompetencje, które pomogą zdobyć lepszą pracy

Pssst… a dodatkowo prowadzimy!

Półkolonie letni | Ferie zimowe | Cykl Nocy w Akademii | Laboratoria chemiczne dla szkół | Projekty unijne //