Zaczynaliśmy specjalizując się w nauce języków metodą Sita. Potem, stopniowo dysponując potrzebnym kapitałem środków, wiedzy i specjalistów, wprowadziliśmy bogatą gamę szkoleń dotyczącą zarówno metod nauki języka – Callan Direct English, Avalon Direct English, Direct Method oraz Szybka Nauka Mówienia, jak i kursów związanych z nowoczesnymi technikami uczenia się.

W tym zakresie – postawiliśmy na popularyzowanie Szybkiego Czytania, Fotoczytania i Technik Pamięciowych.

Nawiązując kontakt z najlepszymi trenerami w kraju, włączyliśmy do oferty szkolenia zewnętrzne dla firm z zakresu komunikacji i technik negocjacyjnych.

Równolegle zadbaliśmy o ofertę, która obejmuje efektywne szkolenia dla najmłodszych kursantów

    • nauka czytania poprzez zabawę
    • kursy matematyczne
    • szybkie czytanie, praca nad koncentracja, techniki pamięciowe

a także kursy językowe na każdym poziomie.

Dbamy o bardzo wysoki standard szkoleń i kursów nieustannie się rozwijając. 

ZNAK JAKOŚCI TGLS Quality Alliance.

Akademia Nauki otrzymała prawo do posługiwania się Znakiem Jakości TGLS Quality Alliance.

PRZYZNANO NAM TYTUŁ FIRMA PRIMUS INTER PARES

primusinterpares

Tytuł Firma Primus Inter Pares przyznawany jest firmom inwestującym w kapitał ludzki i uznanym na rynku. Segregacja firm zaproponowanych do tytułu rozpoczyna się poprzez rekomendacje.

Celem konkursu „Primus Inter Pares” jest wyłonienie i promowanie wyróżniających się firm i instytucji inwestujących w kapitał ludzki, nowe technologie oraz spełniających wysokie standardy europejskie. Wyboru zwycięzców Primus Inter Pares dokonują przedstawiciele współpracujących przy konkursie izb gospodarczych i handlowych, organizacje biznesowe i współpracujący przy organizacji konkursu eksperci.

O Akademii pisała również prasa, wskazując na wyszkolonych przez nas mistrzów w szybkim czytaniu i zapamiętywaniu oraz doceniając walory kursów rozwoju intelektu.

worona20k_na_minutemadre_dziecko100slow_mini  ci_to_umieja_czytac