Zaczynaliśmy specjalizując się w nauce języków metodą Sita. Potem, stopniowo dysponując potrzebnym kapitałem środków, wiedzy i specjalistów, wprowadziliśmy bogatą gamę szkoleń dotyczącą zarówno metod nauki języka – Callan Direct English, Avalon Direct English, Direct Method oraz Szybka Nauka Mówienia, jak i kursów związanych z nowoczesnymi technikami uczenia się.

W tym zakresie – postawiliśmy na popularyzowanie Szybkiego Czytania, Fotoczytania i Technik Pamięciowych.

Nawiązując kontakt z najlepszymi trenerami w kraju, włączyliśmy do oferty szkolenia zewnętrzne dla firm z zakresu komunikacji i technik negocjacyjnych.

Równolegle zadbaliśmy o ofertę, która obejmuje efektywne szkolenia dla najmłodszych kursantów

  • nauka czytania poprzez zabawę
  • kursy matematyczne
  • szybkie czytanie, praca nad koncentracja, techniki pamięciowe

a także kursy językowe na każdym poziomie.

Dbamy o bardzo wysoki standard szkoleń i kursów nieustannie się rozwijając. 

Jedną z naszych Słuchaczek stała się popularna aktorka Joanna Brodzik. Pani Joanna uczestniczyła w szkoleniu z zakresu autoprezentacji (Sense -Making), szkoleniu z zakresu wzmocnienia pamięci i skutecznych technik nauki języka angielskiego. Całość szkolenia udokumentowała w prowadzonym przez siebie cyklu pt: „Ona czyli ja”, który wyemitowała telewizja TVN.

PRZYZNANO NAM TYTUŁ FIRMA PRIMUS INTER PARES

primusinterpares

Tytuł Firma Primus Inter Pares przyznawany jest firmom inwestującym w kapitał ludzki i uznanym na rynku. Segregacja firm zaproponowanych do tytułu rozpoczyna się poprzez rekomendacje.

Celem konkursu „Primus Inter Pares” jest wyłonienie i promowanie wyróżniających się firm i instytucji inwestujących w kapitał ludzki, nowe technologie oraz spełniających wysokie standardy europejskie. Wyboru zwycięzców Primus Inter Pares dokonują przedstawiciele współpracujących przy konkursie izb gospodarczych i handlowych, organizacje biznesowe i współpracujący przy organizacji konkursu eksperci.

O Akademii pisała również prasa, wskazując na wyszkolonych przez nas mistrzów w szybkim czytaniu i zapamiętywaniu oraz doceniając walory kursów rozwoju intelektu.

worona20k_na_minutemadre_dziecko100slow_mini  ci_to_umieja_czytac