Szkolenia MS Excel

MS Excel - poziom podstawowy
15 godzin lekcyjnych

Zaczynasz pracę w Excelu albo jesteś samoukiem i coś Ci mówi, że można pracować szybciej? Dzięki naszemu kursowi poznasz wszystkie tajniki arkusza a Twoja praca będzie efektywniejsza.

Na naszym kursie dowiesz się jakie wartości wpisujemy do komórek, jak formatować i adresować komórki, jak wprowadzać formuły, jakie operacje można wykonywać na zakresach danych, jak korzystać z wbudowanych funkcji.

Dlaczego nasz kurs jest inny niż pozostałe na rynku? Pracujemy w małych grupach max. 6 osobowych a 15 letnie doświadczenie trenera pozwala na swobodne dostosowanie poziomu szkolenia do możliwości  i potrzeb kursantów.

Szkolenie dedykowane jest każdemu, kto do tej pory nie miał kontaktu z arkuszem kalkulacyjnym lub chce nabyć dobrych praktyk i umiejętności skutecznego tworzenia oraz wykorzystywania prostych arkuszy kalkulacyjnych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi narzędziami programu MS Excel, nauczą się wprowadzać, edytować i analizować dane, przedstawiać je w atrakcyjny sposób, tworzyć wykresy i podsumowania oraz przygotowywać dokumenty do wydruku.

Ramowy program szkolenia
MS Excel poziom podstawowy:

1.   Wstęp
✔️ omówienie okna arkusza
✔️ poruszanie się po arkuszu
✔️ rodzaje danych w Excelu (Data, Czas, Liczba, Tekst) – sposoby ich rozpoznawania
✔️ formatowanie danych i zasady poprawnego układu danych
✔️ techniki kopiowania wklejania, wycinania
✔️ wiersz i kolumna w arkuszu

2.  Podstawowa analiza danych
✔️ grupowanie danych
✔️ filtrowanie
✔️ sortowanie
✔️ tekst jako kolumny
✔️ poprawność danych

3.  Podstawowe obliczenia
✔️ zakres danych do obliczeń
✔️ podstawy edycji wzorów +, -, *, /
✔️ sposoby adresowania komórek – względne, bezwzględne, mieszane

4.  Korzystanie z podstawowych funkcji Excela
✔️ suma, min, max, średnia
✔️ funkcje tekstowe i daty
✔️ funkcje logiczne jeżeli, oraz, lub
✔️ ćwiczenia z wykorzystaniem różnych funkcji

5.  Formatowanie warunkowe
✔️ formatowanie na podstawie wartości w komórce
✔️ reguły formatowania
✔️ zarządzanie regułami
✔️ odwołania względne i bezwzględne

6.  Układ strony i drukowanie arkusza
✔️ ustawienia strony
✔️ skalowanie
✔️ opcje arkusza
✔️ podgląd podziału stron
✔️ drukowanie

Koszt szkolenia - 400,00 zł

Harmonogram najbliższego szkolenia MS Excel poziom podstawowy:

🗓️
🗓️
🗓️
🗓️

MS Excel - poziom średniozaawansowany
18 godzin lekcyjnych

Pracujesz nad tabelką cały dzień a na koniec pracy widzisz #ARG!, #N/D, ###### Mamy proste rozwiązanie. Przyjdź na nasz kurs Excela. Pokarzemy Ci, że aby doskonale radzić sobie w Excelu, nie trzeba wcale znać bardzo skomplikowanych zagadnień.

Kurs umożliwia poznanie raportowania za pomocą tabel przestawnych, samodzielnego pisania formuł opartych na funkcjach m.in.: WYSZUKAJ.PIONOWO, SUMA.JEŻELI  itp., wizualizacji danych oraz sprawnej selekcji i porządkowania danych.

Dlaczego nasz kurs jest inny niż pozostałe na rynku? Pracujemy w małych grupach max. 6 osobowych a 15 letnie doświadczenie trenera pozwala na swobodne dostosowanie poziomu szkolenia do możliwości i potrzeb kursantów. Po ukończeniu kursu praca w Excelu będzie sprawniejsza i bardziej zrozumiała.

Ukończenie kursu umożliwia poznanie raportowania za pomocą tabel przestawnych, samodzielnego pisania formuł opartych na funkcjach m.in.: WYSZUKAJ.PIONOWO, SUMA.JEŻELI  itp., wizualizacji danych oraz sprawnej selekcji i porządkowania danych. Przede wszystkim po ukończeniu kursu praca w Excelu będzie sprawniejsza i bardziej zrozumiała.

Ramowy program szkolenia
MS Excel poziom średniozaawansowany:

1.  Wstęp – usprawnienie pracy
✔️ rodzaje danych w Excelu (Data, Czas, Liczba, Tekst) – sposoby ich rozpoznawania
✔️ formatowanie danych i zasady poprawnego układu danych
✔️ techniki kopiowania formuł; grupowanie danych – filtrowanie, sortowanie
✔️ najczęściej używane skróty klawiszowe

2. Praktyczne wykorzystanie funkcji
✔️ funkcje statystyczne i matematyczne np. licz.jeżeli, max.k, suma.jeżeli
✔️ funkcje tekstowe np. litery.wielkie, litery.małe, oczyść
✔️ funkcje daty np. dzień.tyg, data, dni.robocze
✔️ funkcje logiczne np. jeżeli, lub, oraz
✔️ funkcje wyszukiwania i odwołania np. wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo

3. Analiza danych
✔️ zaawansowane sortowanie danych
✔️ sumy pośrednie
✔️ filtrowanie danych (autofiltr i filtr zaawansowany)
✔️ formuły tablicowe
✔️ konsolidacja danych

4. Formatowanie warunkowe
✔️ formatowanie na podstawie wartości w komórce; reguły formatowania
✔️ odwołania względne i bezwzględne

5. Tabele przestawne – analiza danych prowadzona przy pomocy tabeli przestawnej oraz wykresów przestawnych
✔️ zasady poprawnego układu danych a odpowiednie rozmieszczenie informacji w tabeli przestawnej
✔️ układ raportu tabeli przestawnej; projektowanie raportu – selekcja danych
✔️ tworzenie krok po kroku kompletnych raportów np. okresowych, porównawczych, procentowych
✔️ tworzenie krok po kroku Wykresu przestawnego

6. Sprawdzanie poprawności danych
✔️ weryfikacja danych wpisywanych do arkusza
✔️ określenie reguł wprowadzania informacji krok po kroku

7. Narzędzie Tabela
✔️ jak włączyć narzędzie; elementy i narzędzia w Tabeli
✔️ tabela a tabela przestawna

Koszt szkolenia - 550,00 zł

Harmonogram najbliższego szkolenia MS Excel poziom średniozaawansowany:

🗓️
🗓️
🗓️
🗓️
🗓️

❗Pracujemy w małych grupach max. 6 osobowych, a 15 letnie doświadczenie trenera pozwala na swobodne dostosowanie poziomu szkolenia do możliwości i potrzeb kursantów. Po ukończeniu kursu praca w Excelu będzie sprawniejsza i bardziej zrozumiała.

Kurs prowadzony jest w formie stacjonarnej w siedzibie Akademii Nauki w Białymstoku, przy ul. Legionowej 14/16.

🔔 Zapraszamy do zgłoszeń za pomocą poniższego formularza lub poprzez wiadomość na adres bialystok@akn.pl.