Rozwój i doskonalenie kompetencji kluczowych u dzieci i nauczycieli z przedszkola w Gminie Dąbrowa Białostocka