Direct Method – przełamuje bariery w mówieniu.

 

METODA BEZPOŚREDNIA – DIRECT METHOD – PRZEŁAMUJE BARIERY W MÓWIENIU

 

Metodyka nauki języka angielskiego.

Celem nauki języka angielskiego poprzez metodę bezpośrednią, jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym w naturalny, przyjemny i skuteczny sposób.
Kurs oparty na metodzie bezpośredniej przełamuje bariery w mówieniu, ma na celu swobodną konwersację i płynność używania języka. Dzięki niej uczymy się zwrotów, które umożliwiają ich zastosowanie w odpowiedniej sytuacji, w pełnym kontekście w praktyce. Dzięki temu kształcimy poprawne konstrukcje językowe, bo nie układamy w głowie poznanych słówek, tylko stosujemy wyrażenia dzięki którym odpowiadamy już pełnym zdaniem.

Podobnie jak dziecko, które uczy się swojego pierwszego języka, my uczymy się języka obcego. Kursant najpierw słyszy słowa, następnie wypowiada je naśladując wymowę lektora, a następnie poznaje pisownię: czyta i pisze. Metoda bezpośrednia zmusza kursanta do myślenia w tym języku i wystrzegania się używania języka ojczystego, dlatego zajęcia odbywają się prawie wyłącznie w języku obcym.

Wszystkie zajęcia to interakcja z lektorem i grupą. Każdy kursant w tej samej mierze jest angażowany do zajęć. Kursanci biorą aktywny udział w zajęciach, odpowiadając na pytania lektora w pełnej formie tak, aby wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych.

Metoda kładzie nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. 

 

Praktyka czyni mistrza.

Aby rozwinąć odpowiednie interakcje językowe, należy dużo mówić. Dzięki przewadze praktyki nad teorią, kursant nabywane umiejętności bez większego wysiłku będzie mógł wykorzystać w prawdziwej sytuacji.

Metoda jest ciekawa, bo uczy słownictwa codziennego użytku. Treści oraz zagadnienia, które poruszamy na zajęciach mają naturalny, współczesny język. Słownictwo używane jest w wielu kontekstach wypowiedzi, dzięki temu kursanci potrafią kreatywnie uczyć się języka, bez zbędnego mechanicznego zapamiętywania pojedynczych zdań.

Kurs w zależności od poziomu zaawansowania pozwala na poznanie podstaw języka, nowego słownictwa, przełamanie bariery w mówieniu, wzmocnienie jej płynności czy osiągnięcie wyższego poziomu zaawansowania.

Metoda pozwala Kursantowi maksymalnie skoncentrować się na tym co mówi lektor, utrwalając w ten sposób wymowę nowych słów. Kursant nie powinien się martwić, że lektor nie pozwala mu zbyt długo myśleć nad pytaniem i natychmiast wyciąga od niego jak najdłuższą odpowiedź. W tej metodzie nie musi on rozumieć pytania, kiedy je słyszy po raz pierwszy. Zrozumienie przychodzi z czasem, a wszystkie pytania i odpowiedzi powtarzane są tak długo, aż kursant zrozumie je bez trudności.

Pytanie – odpowiedź

Metoda wymiany pytań i udzielanych odpowiedzi jest najbardziej znaną formą efektywnej nauki. Dzięki niej wyrabiamy nawyk językowy i osiągamy pewność siebie w wypowiedzi. Częściowo, zwłaszcza na pierwszym etapie nauki pytania i odpowiedzi są z góry określone. Kursant dzięki temu ma zaproponowany schemat czy strukturę gramatyczną. Ćwicząc ją przyswaja poprawność wypowiedzi. Na kolejnych etapach nauczania wprowadza elementy własnej, rozbudowanej konstrukcji wypowiedzi, dzięki czemu Kursant przełamuje bariery w mówieniu.

Kadra lektorska

Sukces w nauce języka obcego to również zasługa dobrego lektora. Podręczniki i materiały dodatkowe są z pewnością bardzo ważne, ale nie zastąpią umiejętności lektora. Akademia kładzie duży nacisk na szkolenie swojej kadry lektorskiej. To dbanie o pomoce naukowe, nowoczesne metody czy dobre szkolenia, ale również pielęgnowanie umiejętności nauczania.

Lektor kontroluje poprawność wypowiedzi kursanta pod względem wymowy, słownictwa i gramatyki, co utrwala prawidłowe nawyki językowe u kursantów, a także motywuje ich do dbania o ładne i przede wszystkim poprawne formułowanie zdań. Znajomość zasad gramatycznych pojawia się z biegiem czasu: potrzebne zagadnienia gramatyczne poznajemy podczas lekcji, ćwicząc je od razu w praktyce w zdaniach, natomiast co jakiś czas pojawiają się lekcje gramatyczne poświęcone utrwaleniu i wyjaśnieniu gramatycznemu.

Powtarzany materiał znacznie szybciej jest zapamiętany

Dzięki regularnym powtórkom materiału nauka języka jest szybsza i znacznie bardziej efektywna. Na naszych zajęciach przeznacza się regularnie określony czas na powtarzanie materiału. Jest to zabieg celowy, aby kursanci mogli szybko i na dłużej zapamiętać dużą ilość nowego słownictwa. Powtarzany materiał znacznie szybciej jest zapamiętany. Treści gramatyczne są wyjaśniane w bardzo prosty i zrozumiały sposób.

Materiały szkoleniowe

Podręcznik do nauki języka angielskiego to coś więcej niż tylko wydrukowana książka. Dzięki niemu każdy kursant uzyska bezpłatny dostęp do ogromnej bazy praktycznej wiedzy: ćwiczeń online na platformie wspierające naukę z danego podręcznika oraz aplikację mobilną. Dzięki regularnej aktualizacji treści uczymy się praktycznego materiału, a nie fraz, które odeszły już z codziennego użytku. Treści zawierają aktualne słownictwo i gramatykę dostosowaną do obecnych potrzeb komunikacyjnych. Poruszają interesującą tematykę języka ogólnego.

Dzięki temu nauka staje się nowoczesna, regularna i skuteczna!

Podręcznik stanowi podstawę lektora do prowadzenia konwersacji na zajęciach, jak również jest źródłem kursanta do utrwalania umiejętności nabytych podczas zajęć. Kupując podręcznik w wersji papierowej każdy kursant może cieszyć się całodobowym dostępem online do modułów lekcyjnych na platformie internetowej, dzięki temu utrwala nabytą na zajęciach wiedzę we własnym tempie i dowolnym czasie. To również możliwość pobierania plików mp3 z nagraniami treści podręcznika, a także dostęp do treści podręcznika w interaktywnej aplikacji mobilnej (słówka z tłumaczeniami na 10 języków, wyjaśnienia gramatyczne, pytania i odpowiedzi).

Kurs oparty na metodzie bezpośredniej przełamuje bariery w mówieniu. Pozwala na swobodę wypowiedzi i wzmocnienie płynności konwersacji.

Dowiedz się więcej o projekcie “Język angielski wolność mówienia”.

Najlepszym sposobem nauki języka jest mówienie.