Mądre dziecko
  • Mądre dziecko

Kurs Szybkiego czytania dla młodzieży i dorosłych – program rozwoju intelektu

Start zajęć: październik/ listopad 2023

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Opis

Mądre dziecko
Szczegóły kursu

12 spotkań

Spotkanie 2 x 60 min

Materiały do treningu pamięci i koncentracji w cenie kursu

Podręcznik i segregator w cenie kursu

Certyfikat ukończenia kursu

Nauka szybkiego czytania i technik pamięciowych dla dorosłych

Szybkie czytanie to swoista gimnastyka dla mózgu, rodzaj joggingu intelektualnego, który pozwala utrzymać umysł w świetnej formie przez całe życie. Czytanie uruchamia wiele procesów myślowych. Rozbudowuje pamięć, analizę, zdolność koncentracji. Jest to procesem bardzo złożony i wielostronny.

Aby pięć razy szybciej czytać, trzeba pięć razy szybciej myśleć i zapamiętywać.

Być może dlatego szybkie czytanie znajduje się na drugim miejscu na liście najbardziej pożądanych umiejętności przez pracodawców przy rekrutacji swoich pracowników.

Kurs szybkiego czytania to niekonwencjonalny program edukacyjny zwiększający potencjał umysłowy i intelektualny człowieka. Jest on skierowany do młodzieży i osób dorosłych, a właściwie dla wszystkich którzy chcą poznać sposób inteligentnego czytania. Celem kursu jest nie tylko opanowanie przez uczestników programu szybkiego czytania, ale również umiejętność zaangażowania i wykorzystania swoich intelektualnych możliwości w celu szybszego i bardziej racjonalnego uczenia się. Na umiejętność szybkiego czytania składa się wiele aspektów pracy naszego umysłu, między innymi dobra koncentracja, pamięć, umiejętność szybkiej analizy i syntezy informacji, zdolność do przyswajania dużej ilości wiedzy w krótkim czasie. Wszystkie te cechy są intensywnie trenowane i rozwijane w czasie kursu. Efektem treningu jest opanowanie przez uczestników szeregu nawyków, które składają się na naturalny, zintegrowany system uczenia się. Proponowany trening bazuje na naturalnym rozwoju drzemiących w każdym człowieku możliwości umysłowych.

W naszym kursie biegłe czytanie osadzone jest w bardzo szerokim kontekście. Program oparty jest na najnowszych zdobyczach psychologii uczenia się. Liczy się w nim nie tylko umysł i intelekt, ale również ciało i emocje. Nie tylko odtwarzanie i zdolność do analizy, ale również twórczość i kreatywność. Ten model nauki niesie dużo odprężenia i zadowolenia. Na umiejętność biegłego czytania składa się wiele aspektów pracy naszego umysłu, między innymi dobra koncentracja, pamięć, umiejętność szybkiej analizy i syntezy informacji, zdolność do zapamiętywania dużej ilości informacji w krótkim czasie. Wszystkie te aspekty pracy umysłu są intensywnie trenowane i rozwijane w czasie kursu

Program zajęć obejmuje:

1. Techniki szybkiego czytania

> Sprawdzenie pamięci i prędkości czytania

> Założenia skutecznej i efektywnej pracy

> Synchronizacja półkul mózgowych, metodą stosowaną przez NASA

> Prawidłowe nawyki czytania

2. Zwiększenie prędkości czytania

> Ćwiczenia poprawiające koncentrację

> Metody na zwiększenie motywacji i efektywności nauki

> Założenia skutecznej i efektywnej pracy na co dzień

> Ćwiczenia podnoszące rozumienie tekstu

3. Metody pracy z tekstem

> Strategia i celowość czytania

> Ćwiczenie EFEKTYWNEGO czytania książek i materiałów

> Efektywne notowanie – mapy myśli, technika słów kluczowych

> Bieżące zapamiętywanie informacji podczas czytania

4. Wykorzystanie szybkiego czytania na co dzień

> Szybkie czytanie na komputerze

> Skuteczna nauka, mnemotechniki i techniki pamięciowe

> Sprawne korzystanie z notatek

> Sposoby wprowadzania zdobytej wiedzy w życie

> Szybkie czytanie – czytanie inteligentne

5. Wytrenowanie umiejętności zintegrowanego uczenia się:

> osiąganie optymalnego stanu do uczenia się

– techniki łagodzenia stresu

– techniki koncentracji

– jogging umysłu – rozgrzewka mentalna podnosząca kreatywność i zdolności umysłowe

> czytanie zintegrowane

> graficzna obróbka przeczytanych informacji

– piktogramy

– mapy myśli

> strategie uczenia się

> trening pamięci i technik pamięciowych

– metoda mnicha

– łańcuchowa metoda zapamiętywania

– zakładki osobiste

– metoda słów zastępczych

– główny system pamięciowy

6. Opanowanie wiedzy dotyczącej psychologii uczenia się:

– rola relaksu

– przyswajanie informacji przez mózg (łącznie z obszarami nieświadomymi)

– dezorientacja i zagubienie występujące podczas uczenia się

– teoria pamięci

– wzorce myślenia

– konstruowanie obrazów

– zasady neurolingwistycznego programowania

– przyspieszona nauka

– strategie porażki

– muzyka barokowa

7. Nabycie świadomości siebie i swojego stylu uczenia się (testy psychologiczne):

– test na półkulowość

– test określający wzorzec myślenia

8. Opanowanie podstaw autoprezentacji:

– komunikacja werbalna i niewerbalna

– przygotowanie wystąpienia

– trening autoprezentacji przed grupą (zajęcia z kamerą )

– pozbywanie się stresu przed wystąpieniami

9. Świadomość własnych zasobów (osobistej niepowtarzalności)

– czytanie metaforycznych opowiadań i bajek

– eksperymenty filozoficzne

– procesy psychologiczne

– uzupełnianie zasobów wg Diltsa

– zgodność neurologiczna wg Diltsa

– wychodzenia z roli ofiary podczas egzaminów i sprawdzianów

3 miesiące treningu pozwolą Ci nabyć sprawności w:

szybkim czytaniu – 4-krotnie (i więcej) zwiększy się Twoje tempo czytania przy zachowaniu zrozumienia i komfortu czytanego tekstu
koncentracji z wykorzystaniem technik pamięciowych w zakresie treningu pamięciowego
notowaniu za pomocą Map Myśli
pracy z tekstem
pracy z systemem powtórkowym
zarządzaniu czasem uczenia się
strategii uczenia się – pod kątem Indywidualnych Wzorców Myślenia
rozpoznawania IWM u innych – jak myśli egzaminator autoprezentacji – praca z kamerą (komunikacja werbalna i niewerbalna)
pozbywaniu się stresu przed wystąpieniami i egzaminami
postawach asertywnych
pracy z zasobami
pracy z zasobami w kontekście coachingu

Zapisz się na bezpłatną lekcję pokazową

Miejsce na bezpłatną lekcję pokazową czeka na Ciebie - liczba miejsc jest ograniczona

Informacje dodatkowe

Termin

Czwartek 17:00 – start: 2 marca 2023 r.