Fundacja AKN

Fundacja Akademia Nauki w Białymstoku powstała, by umożliwić dzieciom lepsze warunki rozwoju, by inspirować, edukować i wspierać je od najmłodszych lat. Fundacja specjalizuje się w prowadzeniu całościowych programów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży oraz krótkich form warsztatowych dla osób dorosłych. Doskonali umiejętności wychowawcze i pedagogiczne osób pracujących z dziećmi.

Celem Fundacji  jest podnoszenie poziomu kształcenia, promowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości społecznej w zakresie tematyki dotyczącej procesu naturalnego uczenia się oraz upowszechnianie wiedzy na temat doboru właściwych metod pedagogicznych w procesie nauczania dzieci, młodzieży, dorosłych z uwzględnieniem poziomu ich rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.

Fundacja Akademii Nauki posiada bogatą  ofertę różnorodnych form pracy z dziećmi i młodzieżą.

Obecnie w realizowanej kampanii społecznej pt. : „Eksperymentu szał – efekt wow” bierze udział ponad 3 tysiące dzieci z Przedszkoli i Szkół Podstawowych w Białymstoku.

Kampania „Akademia Rodzica” i „Akademia Nauczyciela” – cykl bezpłatnych warsztatów psychologicznych dla rodziców i nauczycieli cieszy się ogromnym powodzeniem.

Współpracę z Fundacją Akademii Nauki podjęło 40 placówek oświatowych i wciąż trwa…

Fundacja Akademia Nauki  inspiruje dorosłych do tworzenia warunków, w których dziecko może się rozwijać, odkrywać i wykorzystywać swój własny potencjał. Włącza do działania rodziców, nauczycieli, osoby pracujące z dziećmi, samorządy i administrację państwową.  Kładzie duży nacisk na jakoś nauczania, bo wie, że inwestycja w dzieci to najlepsza inwestycja na przyszłość dla wszystkich.

Dokumenty do pobrania: